LOGO-400

بدون شک می توان امنیت را یکی از مهمترین و اساسی ترین ابزار برای ایجاد آرامش و توسعه دانست. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی نیاز به امنیت در این بخش نیز به صورت فزاینده ای در تمام جوامع پررنگ تر شده است و در این میان امنیت جزء جدایی ناپذیری برای حفظ این مسیر تکاملی است.

امنیت شبکه سازمانی و محافظت از حریم خصوصی دو چالش اصلی اغلب سازمانها و افراد در دنیای امروز میباشد. اطلاعات یک سازمان بعنوان بخشی از دارایی های غیر منقول و سرمایه اصلی یک شرکت برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن میباشد، لذا نشت و یا تخریب این اطلاعات میتواند آینده تجاری آنها را با خطر مواجه نماید.

امروزه امنیت آنلاین حتی فراتر از حفظ حریم خصوصی و حفظ امنیت شبکه سازمانی رفته است و به بخشی از امنیت ملی یک کشور تبدیل شده است. سرمایه گذاری دولت ها برای تجسس آنلاین از یکدیگر و گهگاهی خرابکاری در کشورهای دیگر به یکی از دغدغه های اصلی آنان تبدیل شده است. بنابراین برای مغابله با این تهدیدات نه تنها کشورها و سازمان ها میبایست وظیفه خود را در حفظ اسرار و اطلاعات خود به درستی انجام دهند، بلکه افراد جامعه نیز میبایست خود را در مقابل این تهدیدات مجهز نمایند.

 به همین منظور شرکت سایسک با عنایت و توکل بر خداوند و تکیه بر دانش و توانایی فنی نیروهای برجسته خود تمام تلاش خود را جهت ارائه راهکارها، خدمات و محصولات منحصر به فرد برای حفظ امنیت سایبری انجام میدهد. سایسک هدف اصلی خود را خدمت رسانی به سازمان ها، تجارت های کوچک و بزرگ و همچنین تمام افرادی که در فضای آنلاین فعالیت میکنند میداند و بدین منظور محصولات متنوعی برای شبکه های خانگی و شبکه های عظیم سازمانی ارائه میدهد.

هدف ما تنها فروش محصولات نیست چرا که ما عقیده داریم که امنیت یک محصول نیست بلکه یک فرآیند است و همواره سعی می کنیم از راه های مختلف از جمله ارسال خبرنامه ها، جلسات آموزشی، وبلاگ سایسک و شبکه های اجتماعی با مشتریان خود در ارتباط باشیم و اخبار روز امنیت و نکات ضروری را به اطلاعشان برسانیم.

ما از امن نگه داشتن فضای سایبری ایران و کوتاه نگه داشتن دست تبهکاران اینترنتی از حریم خصوصی و سازمانی شما لذت میبریم.

لطفا صبر کنید